Hosting


Vi på Uggla erbjuder hosting framtagen för skolor innom EU.

Dom tjänster vi erbjunder hostar vi loklat i EU och alla tjänster
Att hosta tjänster för skolor i EU, med fokus på säkerhet och GDPR, är av yttersta vikt för att säkerställa skyddet av elevernas och skolpersonalens personuppgifter.

Vi har också byggt egna vertyg för att underlätta och automtisera arbetat för skolor. Tex vi testning och vi resultat raportering.

Vi har under åran tagit fram och byggt specilla vertyg för bara yh skolor. Ett av vertygen är ett enkelt vertyg för att samla och skicka in resultat från skolor in till myndigheten.
Det för att underlätta skolans arbete och för att minska manuella fel i rapporteringen.

Att välja rätt hostingleverantör som kan uppfylla dessa krav och erbjuda en säker och GDPR-konform plattform är avgörande för skolor som strävar efter att skydda elevernas integritet och upprätthålla säkerheten för deras data.

Några av dom tjänster som vi erbjuder är

Moodle

Moodle är en populär plattform för att skapa och hantera virtuella inlärningsmiljöer, känd som ett Learning Management System (LMS). Läs mer här

MatterMost

Mattermost är en öppen källkod, självvärd chatplattform som vanligtvis används som en intern kommunikationslösning för team och organisationer. Plattformen är utformad för att erbjuda säker, snabb och skalerbar kommunikation, med en fokus på dataskydd och användarhanterig.

NextCloud

Nextcloud är en molnbaserad tjänst som erbjuder en rad funktioner för filsynkronisering, delning och samarbete. Läs mer här

Autom+

Vår tjänst autom+ låter er automatiskt rapportera betyg till myh.se.

Det sparar er tid och minimerar frustration då ni slipper navigera myh.se
för hand vilket är långsamt och kan leda till fel.

Tiden ni sparar kan ni lägga på studenterna istället för på
administration.

Ju fler betyg ni rapporterar per månad manuellt desto mer tid sparar
tjänsten er.

Standard tjänster som ingår


För att underlätta när du börjar hosta tjänster inkluderar vi några grundläggande verktyg från början. En Wiki finns tillgänglig där det redan finns dokument som beskriver hur man utför vissa åtgärder. Här kan du sedan lägga till och utöka text och guider för lärare och studenter.

Vi tillhandahåller också en central Login-server för att förenkla inloggning med samma konto över flera tjänster. Det ger skolan möjlighet att kontrollera och administrera både studenter och lärare. Dessutom kan Login-servern kopplas till andra tjänster så att användare enkelt kan logga in med sina Gmail- eller Microsoft-konton till exempelvis Wikin.

Hosting

All hosting utförs på servrar i Europa och följer därmed de standarder och lagar som gäller för EU. Hostingtjänsten inkluderar alltid kryptering av data samt regelbundna säkerhetskopieringar för att säkerställa att den överförda och lagrade informationen alltid är skyddad.

Dessutom övervakas alla tjänster kontinuerligt, och vår personal är alltid beredd att agera vid eventuella problem för att säkerställa en smidig och säker drift.