Urvals och behörighets tester


Under året har Uggla testat tusentals studenter genom behörighets- och urvalstester. Testerna utförs vanligtvis på vår plattform, där studenterna loggar in och genomför de tester som krävs för olika utbildningar.

Det som skiljer oss från andra är att vi inte har kännedom om vilken student som utför vilket test. Allt vi ser är det ID som tillhandahålls av skolan. Detta säkerställer att vi är 100% rättssäkra och GDPR-kompatibla.

När testningen är klar levererar vi resultatet direkt till det ID som skolan tillhandahåller.

Vår anonymiserade testningsmetod inte bara garanterar rättssäkerhet och överensstämmelse med GDPR, utan det främjar också en atmosfär av lika behandling och opartiskhet för alla studenter. Genom att fokusera på resultatet av testerna, snarare än på individuella deltagare, strävar vi efter att skapa en rättvis och objektiv bedömningsprocess.

Vår plattform är utformad med integritet och säkerhet i åtanke, vilket säkerställer att studenternas personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vi prioriterar skyddet av studenternas integritet och ser till att endast nödvändig information delas och hanteras på ett tryggt sätt.

Vårt mål är att erbjuda en pålitlig och effektiv testningslösning som underlättar för skolor och utbildningsinstitutioner att genomföra sina behörighets- och urvalstester på ett smidigt och säkert sätt. Vi strävar ständigt efter att förbättra och anpassa våra tjänster för att möta de skiftande behoven och kraven inom utbildningssektorn.


Längd på test tiden
På skolan har ni full flexibilitet att själva välja hur lång tid testerna ska vara tillgängliga. Det kan sträcka sig från en dag, då ni har tester för alla samtidigt, till att sprida ut dem över flera månader. Detta gör det möjligt att skräddarsy testningstiderna för att passa in med utbildningarnas specifika behov och schema.

Denna anpassningsbara approach ger er möjlighet att skapa en optimal testningsupplevelse som är bekväm och effektiv för både studenter och personal. Vi strävar efter att erbjuda en smidig och skräddarsydd testningsprocess som passar in perfekt med era utbildningsmål och krav.

Våra Expterter

Vi är specialister på att planera och genomföra utbildningar för skolor. Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss. Våra experter finns tillgängliga för att ge råd och vägledning om hur man bäst utformar testningen på ett korrekt och effektivt sätt. Vi strävar efter att vara en tillförlitlig partner och resurs för er skola, och vi är här för att stödja er genom hela processen för att säkerställa framgångsrika resultat.

Våra test

Vi har för närvarande en omfattande samling av frågor och tester i vår frågedatabas som täcker ett brett spektrum av ämnen, från enkel matematik till ekonomi och mer. Många av dem som genomför tester börjar med att använda en batch av frågor från vår databas och har sedan möjlighet att lägga till sina egna frågor vid behov.

Genom den användarvänliga designen av våra verktyg och den omfattande frågebanken är vi övertygade om att vi kan tillhandahålla en pålitlig testningslösning som uppfyller era behov på bästa sätt. Vår målsättning är att erbjuda enkelhet, mångsidighet och tillförlitlighet för att säkerställa att era studenter testas på ett korrekt och effektivt sätt.