Konsulter


Få tillgång till några av Sveriges vassaste konsulter inom…

Teknisk sälj
Få tillgång till några av Sveriges främsta tekniska säljare med omfattande erfarenhet av presales från både globala och lokala företag i flera länder. Vi tar er tekniska försäljning till nya höjder genom att utbilda er egen presalespersonal.

Våra tekniska säljare har gedigen kunskap och expertis inom sina områden och är väl rustade för att stödja er i alla skeden av försäljningsprocessen. Oavsett om det handlar om att hantera tekniska förfrågningar, demonstrera produkter eller lösa komplexa tekniska utmaningar, är vårt team redo att leverera exceptionell service och skräddarsydda lösningar för era behov.

Genom att träna er egen presalespersonal ser vi till att ni inte bara har tillgång till de bästa verktygen och resurserna, utan också att ni kan dra nytta av den senaste tekniken och bästa praxis inom området. Med vårt stöd kan ni maximera er potential och uppnå framgång i er tekniska försäljning.

Mgmt/Verksamhetsutveckling

Vi har utvecklat en framgångsrik metodik för att bygga branschens bästa supportteam där juniora talanger ges optimala möjligheter att utvecklas i organisationen. Vi strävar efter att maximera värdet av era unga och oerfarna medarbetare genom att skapa en miljö som främjar tillväxt både för organisationen och individerna.

Genom vårt beprövade tillvägagångssätt och dedikerade stöd hjälper vi till att forma och vägleda juniora förmågor för att blomstra i sina roller. Vi fokuserar på att ge dem de nödvändiga verktygen, kunskaperna och mentorstödet för att lyckas och göra positiva bidrag till organisationens framgång. Genom att investera i utvecklingen av unga talanger skapar vi en stark och hållbar grund för er organisation att växa och blomstra på lång sikt.

PR/Marknadsföring
Våra PR- och marknadsföringsexperter samarbetar tätt med våra IT-konsulter för att säkerställa att er kommunikation både förstår det tekniska innehållet och konverterar era kunder effektivt. Vi är redo att agera från dag ett och ser till att era budskap når ut på de mest relevanta och effektiva sätten där det gör störst möjlig påverkan.

Genom att kombinera vår tekniska expertis med vår marknadsföringskunnighet skapar vi en kraftfull och överlägsen kommunikationsstrategi som ger er en konkurrensfördel på marknaden. Vi förstår vikten av att nå rätt målgrupp med rätt budskap vid rätt tillfälle, och vi arbetar aktivt för att säkerställa att er kommunikation är både övertygande och effektiv. Med vår integrerade approach kan ni vara säkra på att era PR- och marknadsföringsinsatser ger bästa möjliga resultat och framgång för ert företag.