Om Uggla


2013 kontaktades vi av en yrkeshögskola i Stockholm att bättre hitta rätt studenter till sina utbildningar. Genom att arbeta nära skolan och med rätt tekniska verktyg kunde vi samma år lansera den första versionen av Uggla.io

Över hundra tusen test senare är Uggla.io ett enkelt vertyg att använda i urvalsprocessen. Verktyget är idag helt molnabserat och data drivet som används av nära hundra aktörer runt om i Europa.
Idag har uggla växt till all hjälpa skolor i alla steg av sin YH resa

Idag har uggla växt och hjälper nu skolor framför allt YH Skolor med flera områden och inte bara tester längre.

Uggla är inte ett central företag och våra medarbetare är sprida över Europa. Men för det så finns det stora massan i Stockholm.
Några av oss som jobbar ärMattias Hemmingsson
mattias@uggla.io
Founder / Adviser

Daniel Bylund
daniel.bylund@uggla.io
Founder / Advisor

Rasmus
rasmus@uggla.io
Founder / Adviser

Daniel
daniel@uggla.io
Founder / Adviser

Samuler Erman
samuel.erman@uggla.io
YH Expert


Mai
mai@uggla.io
Tech

Joel
joel@uggla.io
Tech